جستجو

پذیرش تا ترخیص

مشاوره تلفنی: بیمار با مشاور تماس می گیرد و در مورد  شیوه سمزدایی کسب اطلاع می کند. بیمار می تونه از طریق سایت یا بیماران و اقوام بهبود یافته با مشاور کلینیک آشنا بشه. مشاوره قبل از درمان، بیمار را با شیوه درمان آشنا می کند و در انتخاب درمان به بیمار بسیار کمک می کند. دادن حس اطمینان در مورد درمان از وظایف مشاور می باشد

ادامه

مشاور با گرفتن اطلاعاتی شخصی و مصرفی بیمار، در تعیین زمان درمان و اطمینان از راحتی درمان به بیمار کمک می کند. در تعیین زمان درمان سن بیمار، ماده مصرفی، نحوه مصرف، سالهای مصرف، تعداد ترک های قبلی، مطلع بودن خانواده، شغل و… تاثیر گذار هستند. قابل توجه بیماران: بعضی از مواد و داروها قابل سمزدایی نمی باشند. برای نمونه تریاک و شیره و ترامادول وهر ماده مخدر افیونی سنتی به راحتی سمزدایی میشه ولی مواد صنعتی و داروهایی که برای ترک (متادون و بوپرنورفین) هستند، سمزدایی متفاوت و زمان بیشتری نیاز دارند

مشاور با گرفتن اطلاعاتی شخصی و مصرفی بیمار، در تعیین زمان درمان و اطمینان از راحتی درمان به بیمار کمک می کند. در تعیین زمان درمان سن بیمار، ماده مصرفی، نحوه مصرف، سالهای مصرف، تعداد ترک های قبلی، مطلع بودن خانواده، شغل و... تاثیر گذار هستند. قابل توجه بیماران: بعضی از مواد و داروها قابل سمزدایی نمی باشند. برای نمونه تریاک و شیره و ترامادول وهر ماده مخدر افیونی سنتی به راحتی سمزدایی میشه ولی مواد صنعتی و داروهایی که برای ترک (متادون و بوپرنورفین) هستند، سمزدایی متفاوت و زمان بیشتری نیاز دارند.

چون پذیرش در هتل سمزدا در روزهای خاص و تعیین شده انجام می شود. بیمار باید قبل از مسافرت به شهر یزد نوبت خود را رزرو نماید تا با آمدن به یزد، برای شروع درمان استرس پر بودن نوبتها را نداشته باشد. بیمار روزهای تعیین شده در تاریخ های اعلامی توسط مشاور را انتخاب کرده و با پرداخت بیعانه نوبت ایشان برای درمان ثبت می شود.

بعد از پرداخت بیعانه، هماهنگی های لازم توسط مشاور صورت می گیرد و پیگیری شروع درمان با کلینیک است

چون پذیرش در هتل سمزدا در روزهای خاص و تعیین شده انجام می شود. بیمار باید قبل از مسافرت به شهر یزد نوبت خود را رزرو نماید تا با آمدن به یزد، برای شروع درمان استرس پر بودن نوبتها را نداشته باشد. بیمار روزهای تعیین شده در تاریخ های اعلامی توسط مشاور را انتخاب کرده و با پرداخت بیعانه نوبت ایشان برای درمان ثبت می شود. بعد از پرداخت بیعانه، هماهنگی های لازم توسط مشاور صورت می گیرد و پیگیری شروع درمان با کلینیک است

بیمار در تاریخ مشخص شده به یزد مسافرت می کنه و بعد از مشاوره و معاینه اولیه توسط پزشک در کلینیک، به هتل مراجعه می کند و توسط مدیریت هتل پذیرش شده و در اتاق تعیین شده مستقر می شود. نیاز به داشتن آرامش در حین درمان را مدیر و کادر هتل برای بیماران فراهم می نمایند و در رفع نیازهای بیماران، طی درمان در خدمت ایشان هستند.جهت بهتر بودن درمان مشاور توصیه های لازم را در زمان قطع درمان از شب قبل از درمان را به بیمار می دهد، که انجام دادند این موارد بسیار مهم می باشد

بیمار در تاریخ مشخص شده به یزد مسافرت می کنه و بعد از مشاوره و معاینه اولیه توسط پزشک در کلینیک، به هتل مراجعه می کند و توسط مدیریت هتل پذیرش شده و در اتاق تعیین شده مستقر می شود. نیاز به داشتن آرامش در حین درمان را مدیر و کادر هتل برای بیماران فراهم می نمایند و در رفع نیازهای بیماران، طی درمان در خدمت ایشان هستند.جهت بهتر بودن درمان مشاور توصیه های لازم را در زمان قطع درمان از شب قبل از درمان را به بیمار می دهد، که انجام دادند این موارد بسیار مهم می باشد

با ورود بیمار در هتل، درمان شروع می شود. پرستار مقدمات درمان را آماده می کند (نصب آنژیوکت و سرم) و با حضور پزشک بر بالین بیمار و معاینات درمانی، دوزهای داروهای دفع مواد مشخص شده و توسط پرستار در سرم بیمار تزریق می شود. طی روزهای درمان مواد به مرور و خیلی ملایم، بدون درد وعوارض از بدن بیمار خارج می شود. تعیین و تزریق داروها را پزشک از روی ماده مصرفی و نوع مصرف بیمار و معاینات روزانه خود مشخص می کنند

با ورود بیمار در هتل، درمان شروع می شود. پرستار مقدمات درمان را آماده می کند (نصب آنژیوکت و سرم) و با حضور پزشک بر بالین بیمار و معاینات درمانی، دوزهای داروهای دفع مواد مشخص شده و توسط پرستار در سرم بیمار تزریق می شود. طی روزهای درمان مواد به مرور و خیلی ملایم، بدون درد وعوارض از بدن بیمار خارج می شود. تعیین و تزریق داروها را پزشک از روی ماده مصرفی و نوع مصرف بیمار و معاینات روزانه خود مشخص می کنند

خدماتی که در هتل به بیمار برای هر چه بهتر درمان ارائه می شود بسیار است.  معاینات روزنه و چندین بار در روز از مهم ترین این خدمات است. پزشک رکن اصلی درمان و قوت قلب بیماران می باشد. ایمان پزشک به درمان ارائه شده باعث ایجاد اطمینان در خاطر بیمار می شود. حضور 24 ساعته پرستار در هتل به آرامش بیمار می افزاید. بیمار شماره تلفن پرستار را در اختیار دارد و هر زمان به خدمات پزشکی نیاز پیدا کند می تواند با ایشون تماس گرفته و پرستار به بالین بیمار حضور پیدا می کند

خدماتی که در هتل به بیمار برای هر چه بهتر درمان ارائه می شود بسیار است. معاینات روزنه و چندین بار در روز از مهم ترین این خدمات است. پزشک رکن اصلی درمان و قوت قلب بیماران می باشد. ایمان پزشک به درمان ارائه شده باعث ایجاد اطمینان در خاطر بیمار می شود. حضور 24 ساعته پرستار در هتل به آرامش بیمار می افزاید. بیمار شماره تلفن پرستار را در اختیار دارد و هر زمان به خدمات پزشکی نیاز پیدا کند می تواند با ایشون تماس گرفته و پرستار به بالین بیمار حضور پیدا می کند

مدیریت خوب و اصولی هتل بر سرعت و نظم بخشیدن خدمات ارائه شده می افزاد. حضور خانه دار هتل جهت آماده سازی صبحانه، دم نوش، آب جوش و چای و… و سرو به موقع غذای بیمار و اینکه بیمار حتما غذای خود را در ساعات مشخص میل نماید. بر روند درمان و بهبودی وضع جسمی بیمار می افزاید. (تغذیه مناسب و به موقع بیمار از موارد بسیار مهم درمان است). تمیز کردن اتاق و تحویل حوله وملحفه مورد نیاز و… گوشه کوچکی از این خدمات می باشد که همه در جهت رفاه حال بیماران انجام می شود

بعد از 5 روز درمان تکمیل شده و به پایان می رسد. چند جلسه مشاوره در حین درمان برای بیمار گذاشته می شود که توصیه می شه بیمار و خانواده به این جلسات مشاوره اهمیت بدهند. درآخرین  معاینه بیمار در کلینیک، پزشک نسخه داروهای کمکی و تقویتی را برای بیمار نوشته و شرح کامل مصرف داروها را توضیح می دهند. کپسول نالترکسون (کپسول تنفر جهت پیشگیری از مصرف) جزو همین نسخه است که تهیه کردن و مصرف این دارو، مورد تاکید پزشک و کادر درمان می باشد

مدیریت خوب و اصولی هتل بر سرعت و نظم بخشیدن خدمات ارائه شده می افزاد. حضور خانه دار هتل جهت آماده سازی صبحانه، دم نوش، آب جوش و چای و... و سرو به موقع غذای بیمار و اینکه بیمار حتما غذای خود را در ساعات مشخص میل نماید. بر روند درمان و بهبودی وضع جسمی بیمار می افزاید. (تغذیه مناسب و به موقع بیمار از موارد بسیار مهم درمان است). تمیز کردن اتاق و تحویل حوله وملحفه مورد نیاز و... گوشه کوچکی از این خدمات می باشد که همه در جهت رفاه حال بیماران انجام می شود

چون درمان اعتیاد جدایی از سمزدایی جسم، به درمان فکری و روحی-روانی هم نیاز دارد، بیمار می تواند بعد از درمان در هر زمان که نیاز داشتند با پزشک و مشاور کلینیک تماس بگیرد و مشکلات خود را مطرح نماید تا با کمک کادر درمان در رفع مشکلات و حفظ پاکی کمک دریافت نماید. به بیمار و خانواه ها توصیه می شود این مشاوره های بعد از درمان را پیگیری نماید و از تاثیرات مثبت آن، خود را محروم ننمایند. چون بیمار بیشتر نگران درد جسمی بعد از درمانه، ممکنه به مشاوره ها اهمیت ندهد. که این یادآوری از وظایف خانواده است

نقش خانواده در روند درمان و مهم تر از آن حفظ پاکی بر هیچ کس پوشیده نیست. مشاور کلینیک از اول درمان تاکید دارد که اگر خانواده از مصرف بیمار مطلع است، در صورتی که بیمار صلاح بداند در حین درمان در کنار بیمار باشد تا هم با کسب اطلاعات درمانی و مشاوره های خانوادگی بتواند به بهترین وجه به بیمار خود کمک نماید. درمان فکری مواد نیاز به زمان دارد و با شرکت در جلسات N.A   و  A.A  و کنگره 60 به درمان فکری سرعت ببخشد. در صورت وجود مشکلات خانوادگی غیر اعتیاد، بیمار و خانواده به مشاور خانواده معرفی می شوند

در خارج از کلینیک روش های درمانی گروه های خودیار جهت کمک به بیماران وجود دارد. این خدمات به صورت رایگان است و چون همه افراد همدرد هستند بسیار می تواند موثر واقع شود. جلسات N.A   و  A.A  که از اروپا وارد ایران شده، سالهای زیادی است که در پارک ها، مکان های خاص، مکان خاص و… به ارائه خدمات فکری و روحی پرداخته است. کنگره 60 یک روش ابداعی ایرانی، توسط مهندس دژاکام است. در این روش بیمار با کم کردن ماده مصرفی  و در صورت مصرف شربت تنتور اپیوم و کم کردن دارو، با شرکت در جلسات به درمان فکری خود می پردازد

بعد از 5 روز درمان تکمیل شده و به پایان می رسد. چند جلسه مشاوره در حین درمان برای بیمار گذاشته می شود که توصیه می شه بیمار و خانواده به این جلسات مشاوره اهمیت بدهند. درآخرین معاینه بیمار در کلینیک، پزشک نسخه داروهای کمکی و تقویتی را برای بیمار نوشته و شرح کامل مصرف داروها را توضیح می دهند. کپسول نالترکسون (کپسول تنفر جهت پیشگیری از مصرف) جزو همین نسخه است که تهیه کردن و مصرف این دارو، مورد تاکید پزشک و کادر درمان می باشد.

چون درمان اعتیاد جدایی از سمزدایی جسم، به درمان فکری و روحی-روانی هم نیاز دارد، بیمار می تواند بعد از درمان در هر زمان که نیاز داشتند با پزشک و مشاور کلینیک تماس بگیرد و مشکلات خود را مطرح نماید تا با کمک کادر درمان در رفع مشکلات و حفظ پاکی کمک دریافت نماید. به بیمار و خانواه ها توصیه می شود این مشاوره های بعد از درمان را پیگیری نماید و از تاثیرات مثبت آن، خود را محروم ننمایند. چون بیمار بیشتر نگران درد جسمی بعد از درمانه، ممکنه به مشاوره ها اهمیت ندهد. که این یادآوری از وظایف خانواده است.

نقش خانواده در روند درمان و مهم تر از آن حفظ پاکی بر هیچ کس پوشیده نیست. مشاور کلینیک از اول درمان تاکید دارد که اگر خانواده از مصرف بیمار مطلع است، در صورتی که بیمار صلاح بداند در حین درمان در کنار بیمار باشد تا هم با کسب اطلاعات درمانی و مشاوره های خانوادگی بتواند به بهترین وجه به بیمار خود کمک نماید. درمان فکری مواد نیاز به زمان دارد و با شرکت در جلسات N.A و A.A و کنگره 60 به درمان فکری سرعت ببخشد. در صورت وجود مشکلات خانوادگی غیر اعتیاد، بیمار و خانواده به مشاور خانواده معرفی می شوند

در خارج از کلینیک روش های درمانی گروه های خودیار جهت کمک به بیماران وجود دارد. این خدمات به صورت رایگان است و چون همه افراد همدرد هستند بسیار می تواند موثر واقع شود. جلسات N.A و A.A که از اروپا وارد ایران شده، سالهای زیادی است که در پارک ها، مکان های خاص، مکان خاص و... به ارائه خدمات فکری و روحی پرداخته است. کنگره 60 یک روش ابداعی ایرانی، توسط مهندس دژاکام است. در این روش بیمار با کم کردن ماده مصرفی و در صورت مصرف شربت تنتور اپیوم و کم کردن دارو، با شرکت در جلسات به درمان فکری خود می پردازد

پس معطل نکنید و اگر عزیزی از خانواده درگیر مواد افیونی هستند و ترس از درمان یا نگران آبروی خودشون هستند با سمزدا تماس بگیرید. تا در کوتاه ترین زمان و بدون درد و عوارض عزیز شما یک درمان خوب رو تجربه کنه و حتما این سایت رو به دوستانی که نیاز به مشاوره درمانی اعتیاد دارند هم معرفی کنید. آژانس توریست درمانی در خدمت شماست.

پس معطل نکنید و اگر عزیزی از خانواده درگیر مواد افیونی هستند و ترس از درمان یا نگران آبروی خودشون هستند با سمزدا تماس بگیرید. تا در کوتاه ترین زمان و بدون درد و عوارض عزیز شما یک درمان خوب رو تجربه کنه و حتما این سایت رو به دوستانی که نیاز به مشاوره درمانی اعتیاد دارند هم معرفی کنید. آژانس توریست درمانی در خدمت شماست.

سوالات متداول

پزشک از زمان بستری بیمار و شروع درمان، چندین بار در روز بیماران را ویزیت کرده و در صورت نیاز خارج از زمان های تعیین شده، پزشک به بالین بیمار خواهد رفت.

هزینه همراه جدا محاسبه می شود و در حضور یا عدم حضورش در هزینه درمان بیمار تاثیری ندارد

صبحانه به عهده هتل بود و ناهار و شام بر عهده بیمار می باشد.

بله. در صورتی که پزشک تشخیص به بستری بیشتر بدهند ممکن است یک یا دو روز درمان طولانی تر شود. ولی این موارد بیستر مواقع برای مصارف متادون بودخ و یا اینکه بیماری قبل از درمان دارویی استفاده کرده باشد.

پزشک از زمان بستری بیمار و شروع درمان، چندین بار در روز بیماران را ویزیت کرده و در صورت نیاز خارج از زمان های تعیین شده، پزشک به بالین بیمار خواهد رفت.

صبحانه به عهده هتل بود و ناهار و شام بر عهده بیمار می باشد.

بله. در صورتی که پزشک تشخیص به بستری بیشتر بدهند ممکن است یک یا دو روز درمان طولانی تر شود. ولی این موارد بیستر مواقع برای مصارف متادون بودخ و یا اینکه بیماری قبل از درمان دارویی استفاده کرده باشد.

هزینه همراه جدا محاسبه می شود و در حضور یا عدم حضورش در هزینه درمان بیمار تاثیری ندارد

مشاوره رایگان

مشاوره قبل از درمان

شماره خود را ثبت کنید و از خدمات مشاوره قبل از درمان ما بهره‌مند شوید. تیم مشاوره مرکز درمانی با شما تماس خواهد گرفت و راهنمایی لازم را ارائه خواهد داد

مشاوره رایگان

مشاوره قبل از درمان

شماره خود را ثبت کنید و از خدمات مشاوره قبل از درمان ما بهره‌مند شوید. تیم مشاوره مرکز درمانی با شما تماس خواهد گرفت و راهنمایی لازم را ارائه خواهد داد

برای دیدن محصولات که دنبال آن هستید تایپ کنید.