جستجو

تجربه بیمار در هتل سمزدا

تا حالا شده بیماری داشته باشی که از عنوان کردنش فراری باشی. اعتیاد از جمله بیماری های ست که نمیشه در موردش با هر کسی صحبت کرد. رازداری و محرمانه ماندن درمان اعتیاد از مهم ترین مواردی است که برای خانواده های سرشناس و معروف، اولویت داره. حتی شده فرد سالها درگیر مصرف مواد  بوده و با تنفر و به علت نیاز جسمی، مواد مصرف کرده و راهی مناسب برای درمان و محرمانه بودنش پیدا نکرده

ادامه

بعضی از بیماری ها رو نمیشه به کسی گفت و به راحتی در موردش صحبت کرد. حتی نمیشه از هر مشاور و یا بیمارستان  و کلینیک در مورد نحوه درمان  سوال کرد.  بیماری اعتیاد از جمله این موارد و بیماری هاست. حفظ آبرو آنقدر اهمیت داره که خیلی افراد سالها با این درد زندگی می کنند و چون راهی برای درمانی پنهان و بدون درد پیدا نکردند، با همین شرایط سر کردند. آژانس توریست درمانی پاسخ به تمام سوالات و دغدغه های شماست.

بعضی از بیماری ها رو نمیشه به کسی گفت و به راحتی در موردش صحبت کرد. حتی نمیشه از هر مشاور و یا بیمارستان و کلینیک در مورد نحوه درمان سوال کرد. بیماری اعتیاد از جمله این موارد و بیماری هاست. حفظ آبرو آنقدر اهمیت داره که خیلی افراد سالها با این درد زندگی می کنند و چون راهی برای درمانی پنهان و بدون درد پیدا نکردند، با همین شرایط سر کردند. آژانس توریست درمانی پاسخ به تمام سوالات و دغدغه های شماست.

درمان هر بیماری به نحو احسنت زمانی اتفاق می افته که پزشک درمانگر، فردی حاذق و با تجربه باشه و واقعا دلسوزانه به بیماران خدمت کنه. اگر پزشک به کاری که انجام میده ایمان نداشته باشه، بیمار هم نمیتونه به این درمان اطمینان داشته باشه. پس در انتخاب نوع درمان و درمانگر باید بیشترین دقت رو داشته باشیم. دکتر زارع از جمله این درمانگرانی است که در اولین برخورد با ایشان، به صحت گفته های ما خواهید رسید

درمان هر بیماری به نحو احسنت زمانی اتفاق می افته که پزشک درمانگر، فردی حاذق و با تجربه باشه و واقعا دلسوزانه به بیماران خدمت کنه. اگر پزشک به کار یکه انجام میده ایمان نداشته باشه، بیمار هم نمیتونه به این درما ماطمینان داشته باشه. پس در انتخاب نوع درمان و درمانگر باید بیشترین دقت رو داشته باشیم. کتر زارع از جمله این درمانگرانی است که در اولین برخورد با ایشان، به صحت گفته های ما خواهید رسید.

در حین درمان بعد از پزشک، این پرستار است که با حضور 24 ساعته در کنار بیماران، اطمینان خاطری برای بیمار ایجاد میکنه تا بدون استرس، پا در درمان بگذاره. آژانس توریست درمانی با انتخاب کادر درمانی با تجربه، توانسته به تمام خواسته های بیماران پاسخ مثبت بدهد. بیمار در هتل سمزدا میتونه هر لحظه که نیاز داشت با پرستار تماس بگیره و پرستار با حضور بر بالین بیمار به رفع نیازهای درمانی بیمار می پردازه.

در حین درمان بعد از پزشک، این پرستار است که با حضور 24 ساعته در کنار بیماران، اطمینان خاطری برای بیمار ایجاد میکنه تا بدون استرس، پا در درمان بگذاره. آژانس توریست درمانی با انتخاب کادر درمانی با تجربه، توانسته به تمام خواسته های بیماران پاسخ مثبت بدهد. بیمار در هتل سمزدا میتونه هر لحظه که نیاز داشت با پرستار تماس بگیره و پرستار با حضور بر بالین بیمار، به رفع نیازهای درمانی بیمار می پردازه

وقتی وارد هتل سنتی با دیوار های کاه گلی میشی، انگار به دنیای کوچکیتون وارد شدید و به گذشته سفر کردی و. ناگهان یاد خونه مادر بزرگ مون می افتیم و تقریبا همه دردها و نگرانی هات از بین میره. آماده سازی مکانی امن و آرام برای درمان از اولویت های هر درمانی است. مخصوصا در درمان اعتیاد این خیلی مهمه چون ترس از درد درمان آنقدر برای بیمار درگیری دارد که این امنیت در مکانی راحت، بر کل درمان اثر مثبت می گذاره.

وقتی وارد هتل سنتی با دیوار های کاه گلی میشی، انگار به دنیای کوچکیتون وارد شدید و به گذشته سفر کردی . و ناگهان یاد خونه مادر بزرگ مون می افتیم و تقریبا همه دردها و نگرانی هات از بین میره. آماده سازی مکانی امن و آرام برای درمان، از اولویت های هر درمانی است. مخصوصا در درمان اعتیاد این خیلی مهمه چون ترس از درد درمان آنقدر برای بیمار درگیری داره که این امنیت در مکانی راحت، بر کل درمان اثر مثبت می گذاره.

با گردش در کوچه های باریک و تنگ  (آشتی کنان) و کاهگلی شهر خشت خام یزد، در یک لحظه به قرنها و شاید هزاران سال قبل بر می گردیم. با یه سفر به یزد، بدون شک انسان به دل تاریخ سفر می کنه و میتونه در کنار دیدن این شهر زیبا و آشنا شدن با ادیان قدیمی ایران زمین، یک درمان خوب و خوش خاطره رو در آژانس توریست درمانی تجربه کنه و با این روش درمان، به یادگاری هایی که از یزد داشته افزوده میشه. بوی کاه گل های نم زده شده، بوی زندگی است.

با گردش در کوچه های باریک و تنگ (آشتی کنان) و کاهگلی شهر خشت خام یزد، در یک لحظه به قرنها و شاید هزاران سال قبل برمی گردیم. با یه سفر به یزد، بدون شک انسان به دل تاریخ سفر می کنه و می تونه در کنار دیدن این شهر زیبا و آشنا شدن با ادیان قدیمی ایران زمین، یک درمان خوب و خوش خاطره رو در آژانس توریست درمانی تجربه کنه و با این روش درمان، به یادگاری هایی که از یزد داشته افزوده میشه. بوی کاه گل های نم زده شده، بوی زندگی سالم در دوران کودکی رو یادآوری می کنه

پزشک روزانه بیمار رو ویزیت میکنه و داروهای مورد نیاز درمان هر بیمار رو برای پرستار نسخه کرد و پرستار طی حضور 24 در کنار بیمار در ساعات مشخص ، این داروها رو در سرم بیمار وارد کرده تا درمان بیمار بدون درد انجام بشه. اگر بیمار در خارج از ساعات ویزیت (نیمه شب) نیاز به پزشک داشته باشه، پزشک یا تلفن پرستار به هتل رفته و بیمار را مجدد ویزیت می کنه و توصیه های لازم  به پرستار گفته میشه.

پزشک روزانه بیمار رو ویزیت میکنه و داروهای مورد نیاز درمان هر بیمار رو برای پرستار نسخه کرد و پرستار طی حضور 24 در کنار بیمار در ساعات مشخص ، این داروها رو در سرم بیمار وارد کرده تا درمان بیمار بدون درد انجام بشه. اگر بیمار در خارج از ساعات ویزیت (نیمه شب) نیاز به پزشک داشته باشه، پزشک با تماس تلفنی پرستار به هتل رفته و بیمار را مجدد ویزیت می کنه و توصیه های لازم  به پرستار گفته میشه

شیوه سمزدایی با این گونه است که پرستار در بدو ورود بیمار به هتل و مستقر شدن در اتاق خود، سرم بیمار رو وصل کرده و پس از معاینه و تجویز داروها توسط پزشک، داروها به سرم تزریق شده و مواد افیونی از طریق تعریق و ادرار (کارکرد کلیه و کبد) بدون درد  و عوارض دفع میشه. این روند درمان طی 5 روز تعیین شده درمان انجام میشه. داروهای مورد استفاده همه مجوز سازمان غذا و دارو رو داره و بدون عوارض بوده است و هیچ داروی دست سازی توی درمان استفاده نمیشه.

شیوه سمزدایی با این گونه است که پرستار در بدو ورود بیمار به هتل و مستقر شدن در اتاق خود، سرم بیمار رو وصل کرده و پس از معاینه و تجویز داروها توسط پزشک، داروها به سرم تزریق شده و مواد افیونی از طریق تعریق و ادرار (کارکرد کلیه و کبد) بدون درد  و عوارض دفع میشه. این روند درمان طی 5 روز تعیین شده درمان انجام میشه. داروهای مورد استفاده همه مجوز سازمان غذا و دارو رو داره و بدون عوارض بوده است و هیچ داروی دست سازی توی درمان استفاده نمیشه

هر کسی که یک بار از شیرینی های یزد خورده باشه، تا اسم شهر یزد به گوشش برسه، بدون شک یاد مزه شیرینی ها این شهر تاریخی می افته. شما می تونید در کنار درمان در هتل سمزدای یزد، از سوغاتی های، شیرینی ها، صنایع دستی و… یزد هم برای خانواده به عنوان یادگاری چیزی ببرید. بازار قدیمی یزد که خیلی زیبا است حتی بدون خرید کردن هم، ارزش دیدن رو داره. مسقف بودن این بازار گرمای سوزان یزد رو بی انرژی کرده. شهرت و آوازه ی پزشکان یزد جدا در ایران  به خارج از مرزها، مخصوصا کشورهای حوزه خلیج فارس هم کشیده شده.

هر کسی که یک بار از شیرینی های یزد خورده باشه، تا اسم شهر یزد به گوشش برسه، بدون شک یاد مزه شیرینی های این شهر تاریخی می افته. شما می تونید در کنار درمان در هتل سمزدا یزد، از سوغاتی های، شیرینی ها، صنایع دستی و... یزد هم برای خانواده به عنوان یادگاری چیزی ببرید. بازار قدیمی یزد که خیلی زیبا است حتی بدون خرید کردن هم، ارزش دیدن رو داره. مسقف بودن این بازار گرمای سوزان یزد رو بی انرژی کرده. شهرت و آوازه ی پزشکان یزد جدا در ایران به خارج از مرزها، مخصوصا کشورهای حوزه خلیج فارس هم کشیده شده

طی روزهای درمانی که توی هتل هستید میتونید از فضای هتل استفاده کنید و توی نم نم بارون که روی دیوار های هتل میشنیه و یا با آب پاشی که روی آجر فرش های حیاط هتل میشه انجام داد، ذهن رو از ترس درمان و استرسها، دور میکنه و خیالی راحت و آرومی رو به وجود میاره. استفاده از گوشی همراه و اینترنت، بیمار رو به خانواده و تعلق های قبل از درمان وصل میکنه. حتی بیمار میتونه به مور کاری خود از طریق اینترنت و تلفن بپردازه تا به کارش لطمه وارد نشه. فضای سنتی هتل می تونه که مکانی دنج و آرام برای پرداختن به درمانی اعتیاد باشه . پس همین الان انتخاب کنید.

طی روزهای درمانی که توی هتل هستید میتونید از فضای هتل استفاده کنید و توی نم نم بارون که روی دیوار های هتل میشینه و یا با آب پاشی که روی آجر فرش های حیاط هتل میشه انجام داد، ذهن رو از ترس درمان و استرسها، دور میکنه و خیالی راحت و آرومی رو به وجود میاره. استفاده از گوشی همراه و اینترنت، بیمار رو به خانواده و تعلق های قبل از درمان وصل میکنه. حتی بیمار میتونه به امور کاری خود از طریق اینترنت و تلفن بپردازه تا به کارش لطمه وارد نشه. فضای سنتی هتل می تونه که مکانی دنج و آرام برای پرداختن به درمانی اعتیاد باشه . پس همین الان انتخاب کنید

متاسفانه اعتیاد در بین بانوان هم زیاد شده و به خاطر آسیب پذیر بودن این قشر، درمان سریع این افراد در اولویت کار ما قرار دارد. یکی از نگرانی های بانوان در درمان اعیتاد، حفظ آبرو و محرمانه بودن و در مرحله دوم پیدا کردن مکانی امن و سالم و به دور از دیدگاه های منفی به افراد می باشد. خوشبختانه آژانس توریست درمانی توانسته این مکان امن رو برای بانوان کشورش آماده کند و زنان ایزان زمین می توانند بدون هیچ نگرانی و ترسی در هتل سمزدا به درمان بدون درد نوا افیونی خود بپردازند.

متاسفانه اعتیاد در بین بانوان هم زیاد شده و به خاطر آسیب پذیر بودن این قشر، درمان سریع این افراد در اولویت کار سمزدا یزد قرار دارد. یکی از نگرانی های بانوان در درمان اعتیاد، حفظ آبرو و محرمانه بودن و در مرحله دوم پیدا کردن مکانی امن و سالم و به دور از دیدگاه های منفی به افراد می باشد. خوشبختانه آژانس توریست درمانی توانسته این مکان امن رو برای بانوان کشورش آماده کند و زنان ایران زمین می توانند بدون هیچ نگرانی و ترسی در هتل سمزدا به درمان بدون درد مواد افیونی خود بپردازند

مدیریت هتل سنتی توسط بانویی مجرب و متعهد انجام می شه و که در طی درمان بانوان با سرکشی مکرر به اتاق زنان بیمار، این آرامش را به بیماران می دهد تا بدون هیچ نگرانی و ترسی، فقط تمرکزشون روی درمان باشه. استفاده از خانه دار و خدمه خانم هم در ایجاد این حس اطمینان در زنان بیمار ایجاد میکنه. چون در اعتیاد سوء استفاده از زنان بیشتر از مردان انفاق می افتد پس نگرانی بانوان برای درمان طبیعی است. هتل سمزدا آنقدر امنیت به وجود آورده است که زنان بسیاری تنهایی برای درمان به یزد سفر کرده اند.

مدیریت هتل سنتی توسط بانویی مجرب و متعهد انجام می شه که در طی درمان بانوان با سرکشی مکرر به اتاق زنان بیمار، این آرامش را به بیماران می دهد تا بدون هیچ نگرانی و ترسی، فقط تمرکزشون روی درمان باشه. استفاده از خانه دار و خدمه خانم هم در ایجاد این حس اطمینان در زنان بیمار ایجاد میکنه. چون در اعتیاد، سوء استفاده از زنان بیشتر از مردان انفاق می افتد پس نگرانی بانوان برای درمان طبیعی است. هتل سمزدا آنقدر امنیت به وجود آورده است که زنان بسیاری تنهایی برای درمان به یزد سفر کرده اند

پس معطل نکنید و اگر عزیزی از خانواده درگیر مواد افیونی هستند و ترس از درمان یا نگران آبروی خودشون هستند با سمزدا تماس بگیرید. تا در کوتاه ترین زمان و بدون درد و عوارض عزیز شما یک درمان خوب رو تجربه کنه و حتما این سایت رو به دوستانی که نیاز به مشاوره درمانی اعتیاد دارند هم معرفی کنید. آژانس توریست درمانی در خدمت شماست.

پس معطل نکنید و اگر عزیزی از خانواده درگیر مواد افیونی هستند و ترس از درمان یا نگران آبروی خودشون هستند با سمزدا تماس بگیرید. تا در کوتاه ترین زمان و بدون درد و عوارض عزیز شما یک درمان خوب رو تجربه کنه و حتما این سایت رو به دوستانی که نیاز به مشاوره درمانی اعتیاد دارند هم معرفی کنید. آژانس توریست درمانی در خدمت شماست

سوالات متداول

بله . استفاده از تلفن همراه و استفاده از اینترنت جهت بازی امور کاری آزاد است.

بله . البته با هماهنگی پزشک. بیمار می تواند در روزهای آخر درمان به گردش در شهر یزد و نفاط تاریخی یزد بپردازد

بله. همه اتاق ها تک نفره و برای شخص بیمار می باشد.

 

بله . استفاده از تلفن همراه و استفاده از اینترنت جهت بازی امور کاری آزاد است.

بله . البته با هماهنگی پزشک. بیمار می تواند در روزهای آخر درمان به گردش در شهر یزد و نفاط تاریخی یزد بپردازد

بله. همه اتاق ها تک نفره و برای شخص بیمار می باشد.

 

مشاوره رایگان

مشاوره قبل از درمان

شماره خود را ثبت کنید و از خدمات مشاوره قبل از درمان ما بهره‌مند شوید. تیم مشاوره مرکز درمانی با شما تماس خواهد گرفت و راهنمایی لازم را ارائه خواهد داد

مشاوره رایگان

مشاوره قبل از درمان

شماره خود را ثبت کنید و از خدمات مشاوره قبل از درمان ما بهره‌مند شوید. تیم مشاوره مرکز درمانی با شما تماس خواهد گرفت و راهنمایی لازم را ارائه خواهد داد

برای دیدن محصولات که دنبال آن هستید تایپ کنید.